Blog #1 

Hoe goed zorg jij voor jezelf?

Ieder volwassen mens heeft een innerlijk kind. Het innerlijke kind heeft te maken met gevoelens die je nu hebt op volwassen leeftijd, die hun oorsprong vinden in de gebreken of kwetsuren die we hebben meegemaakt in onze jeugd.

Als je ouders niet goed zorgden voor hun eigen innerlijk kind, bestaat de kans dat jij voor hen bent gaan zorgen. Uit liefde en loyaliteit voor je ouders. Je bent heel lief gaan doen, of misschien wel heel stout. 

Dokter Juriaan heeft hier in zijn boek “Van klacht als kans” mooie termen voor: “liefdeskinderen” en “waarheidskinderen”. Voor kinderen, maar eigenlijk mensen in het algemeen, zijn er twee dingen belangrijk: verbinding en authenticiteitLiefdeskinderen willen koste wat het kost de verbinding met de ouder behouden. Waarheidskinderen hebben de angst zichzelf te verliezen en kiezen voor authenticiteit.

Je heb beide ‘kinderen’ in je. Maar één heeft de voorkeur. Het is interessant om te kijken welk van de twee jij van nature bent. In je volwassen leven is het de kunst om beide aspecten, dus verbinding en authenticiteit, met elkaar te verenigen in jezelf en daarmee in het contact met de ander.

Om als volwassene goed voor jezelf te zorgen (dus ook voor je eigen innerlijke kind) heb je het recht, en is het zelfs een plicht, om datgene te doen wat op de langere termijn goed voor je is. Je handelt dan niet uit angst of pijn, maar in dienst van het leven. De vijf rechten heeft Susanne Hühn mooi beschreven in haar boek “De Innerlijke Volwassene – Groeien in zelfbewustzijn, zelfbeschikking en kracht”

 Je hebt als volwassene het recht om:

  1. ‘Nee’ te zeggen tegen dingen die je niet bevallen;
  2. ‘Ja’ te zeggen tegen dingen die voor jou zinvol en waardevol zijn;
  3. Te handelen vanuit je diepste waarheid, of anderen dat nou leuk vinden of niet;
  4. De gevolgen van al je beslissingen te dragen;
  5. De verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en je leven en te doen wat je voedt en beschermt.

Je bent dienstbaar aan jezelf, de ander en op termijn aan de wereld als je deze rechten of liever gezegd plichten naleeft. Dit is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Het vraagt moed, iedere dag opnieuw, maar daarmee ben je dienstbaar aan het leven.

Als je niet goed je grenzen kunt aangeven en je dus niet goed voor jezelf zorgt, heeft dit z’n weerslag op je immuunsysteem.

Ik ben benieuwd: hoe goed zorg jij voor jezelf? En hoe doe je dit?